Foldere og falsninger

Når du producerer en publikation børn du overveje hvilket format der er mest hensigtsmæssig ift. indhold og modtagergruppe.

Foldere - falsningstyper

Midterfalsen består af 4 sider som foldes på midten.
Det er den mest typiske falsetype i A5 og A4 format.
Rullefalsen er min. 3-fløjet. Den anvendes meget i M65 format (1/3 A4).
Z falsen eller zig-zag falsen er som rullefalsen min. 3-fløjet.
Anvendes i mindre omfang i format A5, M65 og A4.
Portfalsen består af 6 sider og anvendes sjældent.

Hæfter

Hæfter er på min. 8 sider hvor siderne samlehæftes.

Hæfter kan samles på forskellig vis. To af mulighederne er vist ovenfor.

Midterhæftning med to klammer i ryggen er den mest almindelige. Spiralering er også meget anvendt til rapporter, kompendier og kursusmateriale.

Publiceret 01-06-2017