Kommunen har en interesse i at markedsføre sig professionelt og kommunikere en klar og enkel visuel identitet. Det betyder at kommunen og dens institutioner har en grafisk profil med konsekvens og sammenhæng, så modtageren ikke er i tvivl om hvem der er afsender.

Institutionerne vil samtidig gerne brande sit særkende og signalere sine værdier bl.a. via dets grafiske udtryk.

Med designmanualen for Skive Kommune har man forsøgt at kombinere de to ønsker og derfor taget højde for at institutioner kan benytte eget logo og i en vis udstrækning benytte egne farver, samtidig med at den grafiske struktur er bundet op på kommunens overordnede udtryk.

Et vigtigt element i problematikken med at få kommunikeret designet ud i kommunens institutioner er at der er udviklet nogle muligheder for at institutionens ansatte nemt kan udarbejde publikationer mv uden at have et grafisk kendskab iøvrigt. Til det formål er der lavet skabeloner i MS Office-værktøjet Publisher, som minder om Word. Skabelonerne kan hentes på disse sider og på intranettet ligger der små vejledninger og videotutorials i brugen af Publisherværktøjer.

Til det mere professionelle segment er der lavet nogle skabeloner i Indesign, som frit kan hentes fra disse sider.

 

Publiceret 12-11-2014