Imidlertidigt tager Arbejdsmarkedsstyrelsens designmanual for jobcentre ikke højde for alle forhold, f.eks. ved udarbejdelse af publikationer.
Da Jobcentrene i dag er underlagt kommunerne er der derfor behov for at få defineret retnings-linier for de elementer, der ikke er beskrevet.

I denne manual er der med respekt for Arbejdsmarkedsstyrelsens retningslinier udarbejdet en designlinie for Jobcenter Skive, som indeholder elementer fra Skive Kommunes overordnede designlinie.

Jobcentrets designmanual

Hent manualen som en samlet pdf (ca 2,5 mb)

Designmanual Jobcenter 2012_web.pdf

Derfor skal Jobcenter Skive have designlinie.

Jobcentrets visuelle identitet er den måde, som borgerne og omverdenen oplever Jobcentret på i tryksager, på hjemmesiden, skiltning, biler og andet materiale, som Jobcentret lægger navn til.

Derfor er det vigtigt at den visuelle identitet er enkel og klar, og at der er sammenhæng og konsekvens i den måde, som Jobcentret bruger sit logo på og viser sit grafiske udtryk.

Når man bruger designguiden konsekvent, er det med til at holde en professionel og sammenhængende designlinie, som er med til at tegne et billede af Jobcenter Skive som et moderne, aktuelt og imødekommende mødested for jobsøgere og arbejdsgivere.

Et ensartet og professionelt udformet materiale signalerer seriøsitet og troværdighed. Design-linien er derfor et vigtigt værktøj, der giver dig inspiration til og retningslinier for, hvordan konkrete elementer i en informationspjece eller en rapport bygges op og udformes fra gang til gang. Den fælles designlinie er også rettet indad, hvor det skal styrke vores bevidsthed om, at vi hører med i det store fællesskab.

Publiceret 24-06-2015