Trykte publikationer kan i princippet laves i alle tænkelige formater og med mange forskellige papirtyper og -tykkelser.

I designmanualen er der taget udgangspunkt i beskrivelsen af de gængse A-formater, som typisk også er de mest økonomiske, da de minimerer papirspildet på trykkerierne. Du vil derfor kun blive præsenteret for A4, A5, M65, samt plakatdimensioner.

Skal der laves publikationer i formater der ikke er præcist defineret i designmanualen, skal disse følge det overordnede udtryk, som kendes fra A-formaterne - dvs. at f.eks. forside er med logo i højre top, orange bundlinie samt en grafisk matrice med kvadratiske felter, som må indeholde et eller flere billeder og tekst.

Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver klart og tydeligt.
Der må anvendes et eller flere billeder - og billedfeltet må gerne indeholde tekst som en del af det grafiske udtryk.
Logoet placeres altid lige over billedfeltet i højre side.
I bunden placeres en orange bjælke samt Skive Kommunes hjemmesideadresse.
Bjælken kan ligeledes indeholde navnet på den forvaltning/område folderen kommer fra.

Designguide om publikationer

Hent guide med vejledende mål og principper for udfærdigelse af publikationer i formaterne A4, A5, M65 og plakater

Publikationer_extract.pdf

 

Publiceret 12-03-2015