Logoet må gerne formindskes eller forstørres, så længe de indbyrdes størrelsesforhold og afstande bevares.
Skulle det evt. knibe med pladsen henvises til Skive Kommunes Sekundære logo.
Placeres logoet på en farvet baggrund er det vigtig at tage højde for farven, det er ikke alle farver der passen til logoet. Benyt i den forbindelse den Neutrale variant!
Placeres logoet på en mørk baggrund anvendes en negativ udgave af logoet.

undefined

Publiceret 10-06-2015