Den fælles designlinje skal formidle et positivt, ensartet og imødekommende billede af kommunen og samtidig skabe muligheder for kreativ udfoldelse inden for den fælles ramme.

Den overordnede linie - placering af logo, brug af grafisk bundlinie, billedmatrice på publikationsforside osv osv - er grundlæggende ens hvad enten afsender er den kommunale centraladministration eller en kommunal institution. Selv Jobcentret, der har en umiskendelig profil defineret fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, har fået lavet et grafisk udtryk, der indarbejder den overordnede grafiske linie for Skive Kommune og dens institutioner.

Du vil på disse undersider (Centraladministration, Kommunens Institutioner, Jobcenter) finde designprincipper, logoer, skabeloner m.v. der kan hjælpe dig i det grafiske arbejde for Skives kommunale organisation.

Publiceret 12-03-2015