Skive Kommunes overordnede pejlemærke er identificeret som: RENT LIV. De fire konkrete styrkepositioner: Fjorden, det aktive liv, de gode fødevareoplevelser og den bæredygtige energi understøtter pejlemærket.

Denne guide er en overbygning på kommunens eksisterende designguide. Guiden giver anvisning i brug af RENT LIV konceptet. De 4 styrkepositioner har fra den kommende brandingbog fået hver sin farve, som både letter overskueligheden og sender en visuelt genkendeligt signal.

“RENT LIV” logoet er lavet som et navnetræk, der passer ind i de fleste sammenhænge. Det er et ønske, at navnetrækket kan differentieres med by-/stednavn samt et pay-off, så alle kommunens forskellige instanser samt virksomheder kan gøre brug af det.

I guiden til RENT LIV kan du finde eksempler på brug i forskellige sammenhænge, og du kan hente RENT LIV logo'er.

Publiceret 23-06-2017